OTech Effect - Billboard

Chúng tôi tự tin rằng sản phẩm OTech Effect – Billboard của chúng tôi là sự kết hợp vượt trội giữa bảng quảng cáo lớn và nghệ thuật chiếu sáng bằng đèn LED. Trên cùng một vị trí đặt Billboard, quý khách hàng của Đại Thành Media có thể tích hợp hàng loạt thông điệp quảng cáo, nhiều cách xuất hiện hình ảnh, video, tùy chọn thời gian hiển thị và các cấp độ màu sắc khác nhau… Quý khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm với chi phí hợp lý khi sử dụng OTech Effect.

Dự án khác

x