3VD LED

3VD LED1

3VD LED2

3VD LED3

Kế thừa từ công nghệ TRIVISON và Màn hình LED, Trivison Led (Bảng lật 3 mặt LED) là sản phẩm sản phẩm cải tiến, cho phép trình chiếu tại một không gian cố định ba hình ảnh quảng cáo khác nhau vào ban ngày, và hiển thị như một màn hình LED, trình chiếu hình ảnh và video vào ban đêm. Sản phẩm sử dụng trong nhà hoặc ngoài trời, rất phù hợp khi bảng quảng cáo có tầm nhìn xa như:

Liên hệ

Dự án khác

x