Màn hình LED

Màn hình LED

Màn hình LED1

Màn hình LED2

Màn hình LED3

Màn hình LED4

Màn hình LED bao gồm các đèn LED đơn sắc, đa sắc hoặc đầy đủ màu được sắp xếp theo dạng mạng lưới tạo thành tập hợp các điểm ảnh. Mỗi đèn LED trạng thái rắn tương đương với một điểm ảnh trên màn hình.

Liên hệ

Dự án khác

x