SEQUIN tấm ốp hiệu ứng

SEQUIN xuất hiện trong quảng cáo như một chất liệu mang tính chất trang trí bề mặt giúp sản phẩm quảng cáo trở nên đặc biệt và thu hút nhờ khả năng tương tác đặc biệt với ánh sáng.

SEQUIN bảng hiệu

SEQUIN bảng hiệu

SEQUIN có tầm ứng dụng rộng, sử dụng cho các mặt tiền tòa nhà, tường trang trí, billboard, chữ quảng cáo, backdrop sân khấu,lễ hội, sự kiện, trang trí khu vực công cộng

Xem thêm... >

SEQUIN BACKDROP

SEQUIN BACKDROP

SEQUIN xuất hiện trong quảng cáo như một chất liệu mang tính chất trang trí bề mặt giúp sản phẩm quảng cáo trở nên đặc biệt và thu hút nhờ khả năng tương tác đặc biệt với ánh sáng.

Xem thêm... >

Sản phẩm

x