SEQUIN - Tấm ốp hiệu ứng

SEQUIN xuất hiện trong quảng cáo như một chất liệu mang tính chất trang trí bề mặt giúp sản phẩm quảng cáo trở nên đặc biệt và thu hút nhờ khả năng tương tác đặc biệt với ánh sáng.

Dự án khác

x