LED quảng cáo

LED quảng cáo

LED quảng cáo1

LED quảng cáo2

LED quảng cáo3

LED quảng cáo4

LED quảng cáo5

LED quảng cáo6

Ưu điểm

  • Hiển thị chữ và thông tin và thông tin quảng cáo, kèm theo các hiệu ứng sinh động, bắt mắt.
  • Dễ dàng thay đổi nội dung thông điệp truyền tải thông qua các vi mạch điều khiển.
  • Module led ma trận siêu sáng, chip LED sử dụng có bước sóng cao nên bảng LED dễ dàng thu hút người xem từ vị trí cao.
  • Chi phí quảng cáo tiết kiệm hơn các hình thức khác như màn hình LED, LCD...

Sản phẩm liên quan

x